Računarske simulacije su osmišljene kao priručno sredstvo za obuku đaka, studenata i kadeta za neke specifične situacije u kojima se vežbaju njihovi refleksi i vrši privikavanje na neke realistične situacije. Međutim, simulacije su u jednom trenutku "napustile" centre za obuku i proširilie se u polje kompjuterskih igara. U svoje vreme se pokazalo da je to veoma isplatljiv i popularan žanr. U poslednje vreme, primena simulacija dobija još jednu dimenziju - obrazovanje širokih narodnih masa u cilju razbijanja zabluda. Na primer: simulator Apollo kompjutera (AGC), sem svoje kulturno-istorijske važnosti se uspešno bori sa jednim predubeđenjem. Ljudi su nekada davno krenuli put Meseca sa računarom koji je mnogo slabiji od današnjih smart telefona, a u sadašnjem vremenu kada je tehnologija na mnogo većem nivou, se ni ne pomišlja na takav put. Mnogim ljudima je to argument za stvaranje nekakve misterije, a simulator im pomaže da ne donose preuranjene zaključke, već da se sa nečim prvo upoznaju, pa onda da sude. Poslednje
Pročitajte celu vest