Ukoliko biste tražili tačnu definiciju nativnog oglašavanja, konkretan odgovor bi bio: “Nativno oglašavanje je oblik online marketinga koji odgovara obliku i funkciji platforme na kojoj se pojavljuje”. Svrha nativnog oglašavanja je da se oglas pažljivo uklopi u formu i funkciju sadržaja oko njega, što ga čini teškim za uočavanje. Nativni oglasi izgledaju kao regularan urednički […] Članak Šta je tačno nativno oglašavanje i da li je ono etički prihvatljivo se pojavljuje prvo na Unija Grupa doo.
Pročitajte celu vest