Doručak sa novinarima na temu ERP-a: opasnost zanemarivanja ekonomskih tema u procesu pristupanja

Ekonomska pitanja čine više od tri četvrtine pregovora Srbije o pristupanju EU. Međutim, o njima se govori...

Najnovije vesti

Žene u Srbiji slabije zaštićene na tržištu rada u odnosu na EU

9. septembar 2020. – Žene u Srbiji su manje zastupljene na tržištu rada, i na njemu su...

Pročitaj više

Poziv za podnošenje predloga projekta

WeBER 2.0 projekat – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu raspisuje konkurs za dodelu...

Pročitaj više

Pružaoci administrativnih usluga neredovno objavljuju sadržinu povratnih informacija građana

Novi rezultati istraživanja javnog mnjenja ukazuju da građani imaju na raspolaganju manje opcija  prilagođenih za davanje mišljenja...

Pročitaj više

Održan sastanak Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave u Srbiji

16. jul 2020. – Danas je na platformi Zoom održan peti sastanak Nacionalne radne grupe (NRG) za...

Pročitaj više

Održani okrugli stolovi u Kraljevu, Kragujevcu i Pančevu

U okviru projekta „Podizanje nivoa razumevanja građana o njihovim pravima i obavezama u izvršnom postupku na lokalnom...

Pročitaj više

Saopštenje: Civilno društvo i mediji neće odustati od borbe za demokratsku i slobodnu Srbiju

28. jul 2020. – Centar za evropske politike, zajedno sa više od 140 medija i organizacija civilnog...

Pročitaj više

Sednica RG NKEU: Poglavlja 1 i 3 tehnički spremna za otvaranje

BEOGRAD – Materija iz oblasti sloboda kretanje robe i pravo poslovnog nastanivanja i slobode pružanja usluga koja...

Pročitaj više