The moment it click’s

The moment it click’s: Zenica, 05.2011 Advertisements...

Najnovije vesti

Travnik 07.2011

Travnik 07.2011 Plavi dom: f 4.0, 1/20, ISO 200 Dan je bio izrazito kišovit… Koliko sam samo...

Pročitaj više

Rain man

Jablanica, 07.2011 Rain man: f 5, 1/200, ISO 200...

Pročitaj više

Režimi rada aprata

Gotovo svi digitalci u današnje vrijeme imaju standarne i dodatne režime rada i podešavaju se na glavnom...

Pročitaj više

Odnos otvora blende i trajanja ekspozicije

Sada kada smo naučili osnovne parametre fotografije: otvor blende trajanje ekspozicije da kažem par riječi i o...

Pročitaj više

ISO osjetljivost

Četvrti parametar fotografije je i ISO osjetljivost. ISO vrijednost datira još od analognog doba i film aparata…...

Pročitaj više

Dubinska oštrina, dubina polja (Depth of field)

Nastavljamo sa osnovama ???? Pri snimanju aparatom često je moguće primjetiti da svi dijelovi slike nisu izoštreni...

Pročitaj više

Trajanje ekspozicije (shutter speed, brzina okidača)

Šta je ekspozicija? Ekspozicija je zapravo izloženost senzora svjetlošću te mnogi brkaju pojam trajanja ekspozicije sa terminom...

Pročitaj više