U plavom

Riječi su oštre i šiljate, skovane od olova. I prokleta i sveta ne nazirem siluetu koja traži...

Najnovije vesti

Suša

Šta stane u hladne zagrljaje, uzgajane na poljima bez ploda.U suvim brazdama kriju se zakopane suzei čekaju...

Pročitaj više

Liječenje bola

Slobodno vrijeme je vražje vrijeme, ako ga imate previše.  Prerazmišljavanja u opasnim krivinama, brzinama, visinama i dubinama...

Pročitaj više

Kotrljanje

Čujem kotrljanje voza po šinama. Sa ove udaljenosti to priziva kišu i razliva zvuk svega gdje još...

Pročitaj više

Ruke

Kamenje u cipelama reže naga stopala. Odzvanjaju koraci po ispljuvanim trotoarima – i ne osvrću se. Negdje...

Pročitaj više

Razdvajanje

Ostavljam ključ. Stiskaju me ruke od olova i ispuštam krik, otet jecaj. – Još ovaj put. Udarac...

Pročitaj više

O nama

Voda. I kad izgleda mirna, iznutra se razbija o kamenje i stijene. Putovanje se nastavljasa pauzama za dah...

Pročitaj više

Lomovi

Treperim kao list pred nevrijeme, zagrlila sam granu i obećavam da neću otići iako mi nedostaje suštine...

Pročitaj više