Trajanje ekspozicije (shutter speed, brzina okidača)

Šta je ekspozicija? Ekspozicija je zapravo izloženost senzora svjetlošću te mnogi brkaju pojam trajanja ekspozicije sa terminom...

Najnovije vesti

Otvor blende (Aperture size)

Šta je blenda? Blenda je sastavni dio optike aprata i njezina uloga je da regulište propust količine...

Pročitaj više

Slikanje munja

Oduvijek su me fascinirale slike munja još od malih nogu. Uvijek sam se pitao kako to fotografi...

Pročitaj više