Smrt, strah od smrti i vera u zagrobni život oduvek su bili tema koja je intrigirala čoveka. Dokaze za to nalazimo u najstarijim mitovima čovečanstva. U naporima da shvate nesaznatljivo, ljudi su, otkad je sveta i vremena, tumačili razne simbole i Read More ...
Pročitajte celu vest