Šta je produktivnost?Da bih odgovorio na ovo pitanje moram da postavim još jedno. Jeste li ikada primetili da vas nekada obuzme neka energija (volja) pa vam se čini da možete sve da uradite i da vam ništa ne može stati na putu do cilja? To nije produktivnost, to je entuzijazam koji lako može da "pufne" i pregori.Produktivnost je uži pojam efikasnosti. Efikasan je onaj koji radi nešto kvalitetno i brzo, a to što radi ne mora da bude stvaranje nekog proizvoda. Produktivan je onaj koji efikasno stvara proizvod (produkt). Na primer, ja sam produktivan. Kucam tj. stvaram ovaj tekst brzo, bez poteškoća, a uz to je kvalitetan i služi svrsi.Produktivnost i entuzijazam rade zajedno kada vašem umu klikne ideja iz vedra neba. Npr. meni je palo na pamet da napišem tekst o produktivnosti, a ujedno sam bio toliko ushićen da podelim to sa vama da sam doleteo do laptopa, bez RedBull-a.Razlike između ova dva pojma navodim samo da bi ih lakše definisao, ali to ne znači da su oni toliko različiti. Oba pojma opisuju radnje koje zavise od vremena (fizička veličina). Entuzijazam se javlja u trenutku kada mozak obradi podatke iz okoline koje dospeju do uma putem čula, a novonastale informacije oforme ideju koja indukuje emociju; dok produktivnost počinje onog trenutka kada počne realizacija ideje i traje nakon gašenja entuzijazma tj. do prestanka efikasnosti. Dakle, entuzijazam je osećanje, a produktivnost je rad.Dugo, odnosno kratko trajanje entuzijazma ima svoje dobre i loše strane.Ukoliko se vatra entuzijazma održi do kraja realizacije ideje postoji mogućnost da proizvod ne bude savršen. Na primer, meni se entuzijazam ugasio već pri pomenu energetskog pića, ali produktivnost bukti visokim plamenom. Hajde da pretpostavimo da je entuzijazam ostao do samog kraja teksta, šta bi se onda desilo? Tekst bi bio subjektivan zato što bi sve vreme bio vođen emocijom, a samim tim bi i kvalitet proizvoda bio manji.Sa druge strane, prekratko trajanje entuzijazma tj. gašenje pre početka realizacije ideje najčešće znači da trenutna ideja nikada neće ni biti realizovana. Razlog tome je nedostatak emocije. Sa vremenske prave realizacije ideje vidi se jasno da je za jedan kvalitetan proizvod potrebna pre svega dovoljno dobra ideja koja će indukovati emociju; realizacija ideje mora počne pre početka gašenja emocije, a emocija mora da se ugasi nakon početka realizacije; na kraju, hlađenje od emocije mora da nastupi pre početka provere proizvoda.Termine "produktivnost" i "entuzijazam" koristio sam u smislu koji se možda u potpunosti ne poklapa sa zvaničnim definicijama datih pojmova. Ukoliko bolje baratate terminologijom i pronađete adekvatnije termine, napišite komentar ili me kontaktirajte lično.
Pročitajte celu vest