Odgovor na drugi deo pitanja je lak – Tadija Mitić, moj prijatelj (vidite početnu » ispod bloga). On je kao medijator odlučio da kroči u svet blogera kako bi oko sebe izgradio mrežu ljudi sa sličnim ciljevima i pritom predstavio svoje veštine potencijalnim klijentima.Odmah u startu, uključio sam se u priču i u opštepoznatom Content Management System-u (CMS), WordPress-u, sa znanjem HTML-a i CSS-a izgradio sajt PraviLaw.rs (čitajte: pravilo). Naravno, ovo je verzija 1.0, dizajnirana na osnovu postojećeg sadržaja i ciljevima sajta. Kako Tadija bude ulazio u priču i širio svoj uticaj, doći će do brojnih izmena, u to ne sumnjam. Kao što se ovaj sajt na kojem trenutno boravite kontinualno menjao (ovo bi bila verzija 2.1, a uskoro će i 2.2 tj. čim budem naučio da radim u JavaScript-u). O hostingu, mejlovima tipa ime@sajt.com i ostalim zavrzlamama neću da pričam sada, jer je to dosadni deo posla i za početnika može da bude poprilično poguban po raspoloženje.Sada ćete se pitati zašto ja ne kupim sebi domen i postavim sajt na njemu. Jednostavno, ovako mi je lakše jer ne moram mnogo da brinem o održavanju, pa makar Gugl ukinuo Blogger zajedno sa svim sajtovima na njemu. Ipak, to jesam uradio za Spiderest, ali o njemu će biti više reči u nekom od narednih tekstova.Pre nego da nastavim... Važno obaveštenjeUkoliko imate svoj biznis, a taj biznis nema svoj sajt, moj savet vam je da ga nabavite juče! Danas je već kasno, zato kažem da je juče vreme da svoju zastavu pobodete u neki server i obeležite svoju teritoriju na internetu. Sada možemo dalje!Šta je medijacija?Da vidimo šta kaže pravilaw.rs:Medijacija se smatra jednim od najefikasnijih načina rešavanja sukoba između zavađenih strana. Statistički, preko 80% medijacija se okonča uspešno, za razliku od sudskog postupka ili kojih drugih standardnih načina rešavanja sporova. Pored Evropske unije u kojoj je medijacija aktuelna, sve republike bivše Jugoslavije imaju svoje nacionalne zakone o medijaciji.Medijacija predstavlja vansudski postupak mirnog rešavanja sporova između suprotstavljenih strana. To je postupak u kojem stranke uz posredovanje (pomoć) trećeg neutralnog lica (medijatora) pokušavaju da putem mirnih pregovora i dogovora reše svoj sporni odnos.Posredovanjem (medijacijom) može se rešiti širok dijapazon spornih odnosa u kojima stranke mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima. U prevodu, osim krivičnih postupaka, medijacija je široko primenjiva, a najviše u sporovima imovinskopravnog karaktera, porodičnim privrednim i upravnim sporovima, u sporovima u vezi zaštite životne sredine, potrošačkim i prekograničnim sporovima, radnim sporovima i sporovima male vrednosti. Dosta ste čitali ovde! Idite na pravilaw.rs i naučite o samom toku procesa medijacije, troškova i utrošenom vremenu, koji su neuporedivo manji od uobičajenog sudskog postupka, pa i o tome da se proces medijacije može okarakterisati win-win situacijom. pravilaw.rs
Pročitajte celu vest