Emocionalna inteligencija je skup znanja i veština iz sfere emocija. Biti emocionalno inteligentan znači razumeti osećanja, znati kako se rađaju i poznavati njihovu svrhu. Emocionalna inteligencija podrazumeva: Razumevanje onoga što osećamo, Znanja o emocijama (koje vrste emocija postoje, kako nastaju, kako ih kontrolisati…) Razumevanje osećanja drugih ljudi u raznim situacijama, Efikasno upravljanje osećanjima i ponašanjem Razumevanje veze između emocija, misli i ponašanja, Očuvanje prisebnosti i u stresnim situacijama i okolnostima, Prevazilaženje stresa, Podsticanje najboljeg u sebi i drugima, Postizanje i održavanje generalno dobrog raspoloženja. Emocionalna inteligencija se razvija kroz praksu i primenu. Teorijska osnova je jako važna da bismo znali kako kada da postupimo, ali nije dovoljna. Potrebno je primenjivati je u praksi. Svaku situaciju u životu treba shvatiti na emotivno zreo način, i pokušati da rešimo situaciju, jer svaka nova okolnost je prilika da pokažemo nivo svoje emocionalne zrelosti.Ako obraćate pažnju na svoje i emocije ljudi oko vas, ako ih prihvatate i pokušavate da ih razumete, i delujete tako da pobuđujete u drugima da se dobro osećaju, na dobrom ste putu da unapredite emocionalnu inteligenciju. Ako ne odustajete od razvoja međusobnih odnosa sa ljudima koji vam puno znače, pokazujete visok nivo emocionalne inteligencije. Osnovna područja emocionalne inteligencije su: samosvest, samokontrola, samomotivacija, empatija i socijalne veštine. Želim vam da budete što više emocionalno inteligentni, jer život će postavljati pred vas sve veće izazove, a na vama je da budete mudri, prepoznate ih i pretvorite u priliku da radite na sebi i duhovno rastete.
Pročitajte celu vest