Inspiracija i motivacija su pojmovi koji se često mešaju. Oni oslikavaju fundamentalno različite procese. Inspiracija je u jakoj korelaciji sa originalnošću i kreativnošću, pa krećemo prvo od nje. Lako se može uočiti razlika između dvaju pojmova – dok se inspiracija odnosi na podsticaj koji spontano dolazi iznutra, odnosno iz same čovekove psihe, motivacija predstavlja namerni, uglavnom spoljni podsticaj, uticaj spoljašnjih faktora na određenu čovekovu aktivnost.Naziv inspiracija latinskog je porekla i u njegovom korenu nalazi se reč spiritus – život, duša, duh. U srži motivacije je motiv – povod, podstrek, razlog. Dok je inspiracija u velikoj meri apstraktan pojam, očigledno vezan za duševni, emotivni život čoveka, motivacija je uglavnom zasnovana na nečem konkretnom, ponekad čak i vidljivom i opipljivom.Bez motivacije se očigledno ne može, ali je inspiracija i više nego dobrodošla. 
Pročitajte celu vest