​Jedan od najvećih zajedničkih strahova za sva ljudska bića je smrt. Ako je u pitanju smrt nečijih roditelja, to je čak i poražavajuće. Oni koji su za nas ljubav, zaštita, davaoci neograničenog povjerenja, nestaju i naš unutrašnji svijet se urušava u trenu.  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Ako smo proživijeli takvo iskustvo u djetinjstvu, takva bol nas može čak i genetski promijeniti, pomislite samo na razornu moć koju može imati. Praznina koja [...]
Pročitajte celu vest