Više puta smo pomenuli ovaj zakon, ali da bismo bili sigurni da ga razumemo, razmatraćemo ga u predstojećem tekstu. Između ostalog, jer je jedan od najbitnijih u primeni Tajne. Zakon vibracije je osnova zakona Privlačnosti. Možemo slobodno reći da bez Zakona Vibracije, potreba za Zakonom Privlačnosti ne bi postojala niti bi on bio moguć. Sve u univerzumu je energija i sve vibrira. Nivo vibracije se zove frekvencija. Sve u što sada gledate ima svoj novo vibracije (frekvenciju). Dimenzija u kojoj … →
Pročitajte celu vest