nasilje

Kako se odbraniti od pasivno-agresivnog ponašanja?

Blog: Beba Mur
24.03.2021.

​Pasivno-agresivno ponašanje je zavisno i manipulativno ponašanje. Svi smo u stanju da gotovo odmah otkrijemo agresivno ponašanje...

Pročitaj više

Tri oblika nasilja kroz govor

Blog: Beba Mur
19.01.2021.

Verbalno nasilje je jedan od najnjegativnijih oblika agresije. S jedne strane, riječi imaju moć da ostavljaju tragove...

Pročitaj više

Kako da naše dete ne bude žrtva Nije dosta da kažemo detetu:,,Meni možeš sve reći.”

Šta treba da učimo decu da smanjimo mogućnost da im se nasilje desi? Nije dosta... The post Kako...

Pročitaj više

Vaša duša žudi za vama

Blog: Beba Mur
29.10.2020.

​Glad duše može uticati na svakog od nas. Ona se manifestuje kao čudna senzacija. To je glad...

Pročitaj više

Neću više voditi tuđe bitke, ja zaslužujem mir...

Blog: Beba Mur
19.10.2020.

​Koliko puta ste se zatekli u bitkama koje nisu vaše? Koliko odgovornosti drugih ste nosili na svojim...

Pročitaj više

Nasilje u porodici

10.05.2019.

The post Nasilje u porodici appeared first on Vaš psiholog...

Pročitaj više