Međunarodno udruženje vazdušnog saobraćaja (IATA) tvrdi da su za vreme pandemije na letovima registrovana samo 44 slučaja Covid-19,  od 1,2 milijarde putnika. Odnosno, da je prenos virusa tokom leta bio jedan slučaj na svakih 27 miliona putnika, ili 0,0000036%. „Rizik da putnik dobije Covid-19 dok se nalazi u avionu je veoma nizak“, rekao je medicinski savetnik IATA-e dr. Dejvid Pauel. IATA je priznala ipak da nije postojao precizan način da se utvrdi tačan broj prenosa u avionu. Udruženje je sa druge strane stalno bilo u kontaktu sa avio-kompanijama i zdravstvenim regulatornim telima. Nakon temeljnih izveštaja došlo se do zaključka da ništa ne sugeriše da je virus široko rasprostranjen u avionu. „Shvatamo da je ovo možda potcenjeno, ali čak i da 90% slučajeva nije prijavljeno, to bi bio jedan slučaj na svakih 2,7 miliona putnika. Smatramo da su ove cifre izuzetno ohrabrujuće“, rekao je Pauel. PROČITAJTE I… CLIA, udruženje kruzera odlučilo: […] Članak IATA: šansa da neko dobije Covid-19 tokom leta je 1 prema 27 miliona! se pojavljuje prvo na Travel Magazine.
Pročitajte celu vest