U Crnoj Gori će od sjutra, kada se i nastavlja drugo polugodište školske godine učenjem na daljinu, jedan od roditelja/staratelja/hranitelja/usvojitelja ili samohrani roditelja djeteta koje nije starije od 11 godina života i djeteta sa smetnjama u razvoju, imati pravo na plaćeno odsustvo sa rada.
Pročitajte celu vest