Više stotina hiljada reči, koliko ih ima srpski jezik, mogu se podeliti prema poreklu, upotrebi i pravilnosti, što ćemo u ovoj lekciji i učiniti.
Pročitajte celu vest