Ti ne možeš da odeš radosti ni zbog miliona suza. Ne odlaziš nikuda, nikada. Jer kuda bi, kada si ja?„Sklopi mir sa Univerzumom. Nađi radosti u njemu. Pretvoriće se u zlato. Usrkrsnuće će biti sada. Svaki momenat, nova lepota.“ - Rumi Kapljem kapi radosti u svetlosnu kutiju difuzera. Ulje bergamota. Kapljem mediteransko sunce iz bočice i blista februarsko jutro.
Pročitajte celu vest