Za izgradnju brzih cesta i autocesta 118,2 miliona KM - Vlada FBiH danas je donijela dvije odluke o programima utroška dijela sredstava kapitalnih transfera za kapitalne projekte izgradnje autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH utvrđenih ovogodišnjim budžetom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u ukupnom iznosu od 118,2 miliona KM
Pročitajte celu vest