Više od dvije trećine stvari koje bacamo u smeće može se reciklirati. Usvoji naviku odvajanja otpada pa staklene i plastične boce, limenke i stari papir odlaži u posebne spremnike za reciklažu - na ulici, u reciklažnom dvorištu ili u trgovini.
Pročitajte celu vest